vtkPVSynchronizedRenderer Member List

This is the complete list of members for vtkPVSynchronizedRenderer, including all inherited members.

AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, bool(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, bool(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject
BreakOnError()vtkObjectstatic
CollectRevisions(ostream &)vtkObjectBaseprotectedvirtual
ConfigureCompressor(const char *configuration)vtkPVSynchronizedRenderer
CSSynchronizervtkPVSynchronizedRendererprotected
DataReplicatedOnAllProcessesvtkPVSynchronizedRendererprotected
DataReplicatedOnAllProcessesOff()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
DataReplicatedOnAllProcessesOn()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
DebugvtkObjectprotected
DebugOff()vtkObjectvirtual
DebugOn()vtkObjectvirtual
Delete()vtkObjectBasevirtual
DisableIceTvtkPVSynchronizedRendererprotected
EnabledvtkPVSynchronizedRendererprotected
EnabledOff()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
EnabledOn()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
EnablePathTracingvtkPVSynchronizedRendererprotected
EnableRayTracingvtkPVSynchronizedRendererprotected
FastDelete()vtkObjectBasevirtual
FXAAOptionsvtkPVSynchronizedRendererprotected
GetClassName()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
vtkObject::GetClassName() constvtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetCSSynchronizer()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetDataReplicatedOnAllProcesses()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetDebug()vtkObject
GetDisableIceT()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetEnabled()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetEnablePathTracing()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetEnableRayTracing()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetFXAAOptions()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetGlobalWarningDisplay()vtkObjectstatic
GetGlobalWarningDisplay()vtkObjectstatic
GetImageProcessingPass()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetImageReductionFactor()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetMTime()vtkObjectvirtual
GetParallelSynchronizer()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetReferenceCount()vtkObjectBase
GetReferenceCount()vtkObjectBase
GetRenderPass()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GetUseFXAA()vtkPVSynchronizedRenderervirtual
GlobalWarningDisplayOff()vtkObjectstatic
GlobalWarningDisplayOff()vtkObjectstatic
GlobalWarningDisplayOn()vtkObjectstatic
GlobalWarningDisplayOn()vtkObjectstatic
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
ImageProcessingPassvtkPVSynchronizedRendererprotected
ImageReductionFactorvtkPVSynchronizedRendererprotected
Initialize(vtkPVSession *session)vtkPVSynchronizedRenderer
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObjectprotected
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObjectprotected
InternalReleaseFocus()vtkObjectprotected
InternalReleaseFocus()vtkObjectprotected
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject
InvokeEvent(const char *event)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
IsA(const char *type)vtkPVSynchronizedRenderervirtual
IsTypeOf(const char *type)vtkPVSynchronizedRendererstatic
Modified()vtkObjectvirtual
MTimevtkObjectprotected
New()vtkPVSynchronizedRendererstatic
vtkObject::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseprotected
ParallelSynchronizervtkPVSynchronizedRendererprotected
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
PrintRevisions(ostream &)vtkObjectBase
PrintRevisions(ostream &)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkPVSynchronizedRenderervirtual
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
ReferenceCountvtkObjectBaseprotected
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBasevirtual
RegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) VTK_OVERRIDEvtkObjectprotectedvirtual
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RenderEmptyImagesvtkPVSynchronizedRendererprotected
RenderervtkPVSynchronizedRendererprotected
RenderPassvtkPVSynchronizedRendererprotected
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBaseprotectedvirtual
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkPVSynchronizedRendererstatic
SetDataReplicatedOnAllProcesses(bool)vtkPVSynchronizedRenderer
SetDebug(bool debugFlag)vtkObject
SetDisableIceT(bool)vtkPVSynchronizedRenderervirtual
SetEnabled(bool enabled)vtkPVSynchronizedRenderervirtual
SetEnablePathTracing(bool val)vtkPVSynchronizedRenderer
SetEnableRayTracing(bool val)vtkPVSynchronizedRenderer
SetFXAAOptions(vtkFXAAOptions *)vtkPVSynchronizedRenderervirtual
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObjectstatic
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObjectstatic
SetImageProcessingPass(vtkImageProcessingPass *)vtkPVSynchronizedRenderer
SetImageReductionFactor(int)vtkPVSynchronizedRenderer
SetLossLessCompression(bool)vtkPVSynchronizedRenderer
SetNVPipeSupport(bool)vtkPVSynchronizedRenderer
SetOrderedCompositingHelper(vtkOrderedCompositingHelper *helper)vtkPVSynchronizedRenderer
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderEmptyImages(bool)vtkPVSynchronizedRenderer
SetRenderer(vtkRenderer *)vtkPVSynchronizedRenderer
SetRenderPass(vtkRenderPass *)vtkPVSynchronizedRenderer
SetupPasses()vtkPVSynchronizedRendererprotectedvirtual
SetUseDepthBuffer(bool)vtkPVSynchronizedRenderer
SetUseFXAA(bool use)vtkPVSynchronizedRenderervirtual
SubjectHelpervtkObjectprotected
Superclass typedefvtkPVSynchronizedRenderer
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBasevirtual
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) VTK_OVERRIDEvtkObjectprotectedvirtual
UseDepthBuffervtkPVSynchronizedRendererprotected
UseFXAAvtkPVSynchronizedRendererprotected
vtkBaseTypeMacro(vtkObject, vtkObjectBase)vtkObject
vtkObject()vtkObjectprotected
vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotected
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseprotected
vtkPVSynchronizedRenderer()vtkPVSynchronizedRendererprotected
WeakPointersvtkObjectBaseprotected
~vtkObject()vtkObjectprotectedvirtual
~vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotectedvirtual
~vtkPVSynchronizedRenderer() overridevtkPVSynchronizedRendererprotected