Public Attributes | List of all members
vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData Struct Reference

#include <vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h>

Collaboration diagram for vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData:
Collaboration graph
[legend]

Public Attributes

vtkSmartPointer< vtkDataObjectDataObject
 
std::map< int, vtkSmartPointer< vtkDataObject > > DeliveredDataObjects
 
vtkMTimeType TimeStamp { 0 }
 
vtkMTimeType ActualMemorySize { 0 }
 
vtkSmartPointer< vtkInformationInformation
 

Detailed Description

Definition at line 61 of file vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h.

Member Data Documentation

◆ DataObject

vtkSmartPointer<vtkDataObject> vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData::DataObject

Definition at line 64 of file vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h.

◆ DeliveredDataObjects

std::map<int, vtkSmartPointer<vtkDataObject> > vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData::DeliveredDataObjects

Definition at line 67 of file vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h.

◆ TimeStamp

vtkMTimeType vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData::TimeStamp { 0 }

Definition at line 70 of file vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h.

◆ ActualMemorySize

vtkMTimeType vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData::ActualMemorySize { 0 }

Definition at line 71 of file vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h.

◆ Information

vtkSmartPointer<vtkInformation> vtkPVDataDeliveryManager::vtkInternals::vtkRepresentedData::Information

Definition at line 74 of file vtkPVDataDeliveryManagerInternals.h.


The documentation for this struct was generated from the following file: