BagPlotViewsAndFiltersPlugin Member List

This is the complete list of members for BagPlotViewsAndFiltersPlugin, including all inherited members.

BagPlotViewsAndFiltersPlugin()BagPlotViewsAndFiltersPlugin
EULAConfirmationCallback typedefvtkPVPlugin
GetBinaryResources(std::vector< std::string > &resources) overrideBagPlotViewsAndFiltersPluginvirtual
GetDescription() overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugininlinevirtual
GetEULA() overrideBagPlotViewsAndFiltersPluginvirtual
GetEULAConfirmationCallback()vtkPVPluginstatic
GetFileName()vtkPVPlugininline
GetInitializeInterpreterCallback() overrideBagPlotViewsAndFiltersPluginvirtual
GetPluginName() overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugininlinevirtual
GetPluginVersionString() overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugininlinevirtual
GetRequiredOnClient() overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugininlinevirtual
GetRequiredOnServer() overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugininlinevirtual
GetRequiredPlugins() overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugininlinevirtual
GetXMLs(std::vector< std::string > &xmls) overrideBagPlotViewsAndFiltersPlugin
vtkPVServerManagerPluginInterface::GetXMLs(std::vector< std::string > &vtkNotUsed(xmls))=0vtkPVServerManagerPluginInterfacepure virtual
ImportPlugin(vtkPVPlugin *plugin)vtkPVPluginstatic
SetEULAConfirmationCallback(EULAConfirmationCallback callback)vtkPVPluginstatic
SetFileName(const char *filename)vtkPVPluginprotected
vtkPVPlugin()vtkPVPlugin
~vtkPVPlugin()vtkPVPluginvirtual
~vtkPVServerManagerPluginInterface()vtkPVServerManagerPluginInterfacevirtual