LineFilter

Introduction

vtkLineFilter - filters lines in polydata

vtkLineFilter is a filter that only let’s through lines of a vtkPolydata.

Source

index.js
import macro from 'vtk.js/Sources/macro';
import vtkPolyData from 'vtk.js/Sources/Common/DataModel/PolyData';

// ----------------------------------------------------------------------------
// vtkLineFilter methods
// ----------------------------------------------------------------------------

function vtkLineFilter(publicAPI, model) {
// Set our classname
model.classHierarchy.push('vtkLineFilter');

publicAPI.requestData = (inData, outData) => {
const dataset = vtkPolyData.newInstance();

dataset.getPoints().setData(inData[0].getPoints().getData());
dataset.getLines().setData(inData[0].getLines().getData());

outData[0] = dataset;
};
}

// ----------------------------------------------------------------------------

const DEFAULT_VALUES = {};

// ----------------------------------------------------------------------------

export function extend(publicAPI, model, initialValues = {}) {
Object.assign(model, DEFAULT_VALUES, initialValues);

// Build VTK API
macro.setGet(publicAPI, model, []);

// Make this a VTK object
macro.obj(publicAPI, model);

// Also make it an algorithm with one input and one output
macro.algo(publicAPI, model, 1, 1);

// Object specific methods
vtkLineFilter(publicAPI, model);
}

// ----------------------------------------------------------------------------

export const newInstance = macro.newInstance(extend, 'vtkLineFilter');

// ----------------------------------------------------------------------------

export default { newInstance, extend };